விசேட Computer பாடநெறி – My Soft IT College Kattankudy

வெளிநாடு செல்பவர்களுக்கான குறுகிய கால விசேட Computer பாடநெறி # Data Entry [...]

By |2023-09-05T11:04:32+05:30September 5, 2023|Comments Off on விசேட Computer பாடநெறி – My Soft IT College Kattankudy

பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு – Palm Hotel Management Service

பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு Palm Hotel Management Service வழங்கும் Hotel [...]

By |2023-08-21T21:53:40+05:30August 21, 2023|Comments Off on பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு – Palm Hotel Management Service

கடை வாடகைக்கு உண்டு – டெலிகாம் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி டெலிகாம் வீதியில் (கடற்கரை அருகில்) Toilet வசதி, நீர் மற்றும் அனைத்து [...]

By |2023-08-16T11:42:38+05:30August 14, 2023|Comments Off on கடை வாடகைக்கு உண்டு – டெலிகாம் வீதி காத்தான்குடி