வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி - 05 ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதியில் கேனி லேனுக்கு அருகில் [...]

By |2023-09-16T14:47:00+05:30September 16, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதி காத்தான்குடி

வளவு விற்பனைக்குண்டு – கபுறடி வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி- 01 கபுறடி வீதியில் பிரதான வீதிக்கு அருகாமையில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய [...]

By |2023-09-16T13:58:04+05:30September 16, 2023|Comments Off on வளவு விற்பனைக்குண்டு – கபுறடி வீதி காத்தான்குடி

வீடு விற்னைக்குண்டு – சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதி ஆரையம்பதி

ஆரையம்பதி, சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதியில் ,சிகரம் ஜும்மா பள்ளிக்கு நேர் எதிரே [...]

By |2023-09-14T12:21:53+05:30September 14, 2023|Comments Off on வீடு விற்னைக்குண்டு – சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதி ஆரையம்பதி

வீடு விற்பனைக்கு – சேர்.அட்வோகேட் அப்துல்காதர் வீதி காத்தான்குடி

வீடு விற்பனைக்கு காத்தான்குடி 03, சேர்.அட்வோகேட் அப்துல்காதர் வீதியோரமாக, ( BOC BANK [...]

By |2023-09-09T14:59:43+05:30September 9, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு – சேர்.அட்வோகேட் அப்துல்காதர் வீதி காத்தான்குடி

வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு – பாரினாஸ் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி 06 பாரினாஸ் வீதி சலாமத் பள்ளிவாயல் அருகாமையில் நீர் , மின்சார [...]

By |2023-09-05T15:05:50+05:30September 5, 2023|Comments Off on வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு – பாரினாஸ் வீதி காத்தான்குடி

வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஹிஸ்புல்லாஹ் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி, முதியவர் இல்ல வீதியி , ஹிஸ்புல்லாஹ் வீதியில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய [...]

By |2023-09-02T12:59:34+05:30September 2, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஹிஸ்புல்லாஹ் வீதி காத்தான்குடி

வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – கருவப்பன்கேனி மட்டக்களப்பு

மட்டக்களப்பு கருவப்பன்கேனி வனத்து அந்தோனியார் ஆலயத்திற்கு அண்மையில் 10 பேர்சஸ் உறுதிக்கானியில் அமைந்த [...]

By |2023-09-02T11:35:09+05:30September 2, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – கருவப்பன்கேனி மட்டக்களப்பு

வீடு விற்பனைக்கு – தாருஸ்ஸலாம் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி 06 தாருஸ்ஸலாம் வீதி காசிம் போடியார் லேனில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய [...]

By |2023-08-29T20:02:33+05:30August 29, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு – தாருஸ்ஸலாம் வீதி காத்தான்குடி

பாலமுனை பிரதான வீதி அருகாமையில் வீடு வளவு விற்பனைக்கு

பாலமுனை பிரதான வீதி அருகாமையில் வீடு வளவு விற்பனைக்கு உண்டு # மூன்று [...]

By |2023-08-29T19:33:03+05:30August 29, 2023|Comments Off on பாலமுனை பிரதான வீதி அருகாமையில் வீடு வளவு விற்பனைக்கு

02 கடைகளுடன் 02 அதி சொகுசு வீடுகள் விற்பனைக்கு – காத்தான்குடி

02 கடைகளுடன் 02 அதி சொகுசு வீடுகள் விற்பனைக்கு உண்டு # காத்தான்குடி [...]

By |2023-08-29T16:58:06+05:30August 29, 2023|Comments Off on 02 கடைகளுடன் 02 அதி சொகுசு வீடுகள் விற்பனைக்கு – காத்தான்குடி

வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – பீச் ரோட் காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பீச் ரோட் தள வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் 40X42 அளவுடையை (சுமார் 06 [...]

By |2023-08-27T15:06:02+05:30August 27, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – பீச் ரோட் காத்தான்குடி