கடை வாடகைக்கு உண்டு – FC Road, Kattankudy

கடை வாடகைக்கு உண்டு மீன்பிடி இலாகா வீதியில்( F.C Road) பிரதான வீதியில் [...]

By |2023-09-21T13:01:23+05:30September 21, 2023|Comments Off on கடை வாடகைக்கு உண்டு – FC Road, Kattankudy

MAX-G பீச் கார்டன் – காத்தான்குடி

MAX-G பீச் கார்டன் காத்தான்குடியில் கடற்கரை ஓரமாக சகல வசதிகளும் உள்ள வெளியூர், [...]

By |2023-09-21T11:31:38+05:30September 21, 2023|Comments Off on MAX-G பீச் கார்டன் – காத்தான்குடி

03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பிரதான வீதி இரும்புத்தைக்கா பள்ளிக்கு அருகாமையில் 03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு [...]

By |2023-09-18T10:43:13+05:30September 18, 2023|Comments Off on 03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

வீடு வாடகைக்கு உண்டு – கர்பலா

வீடு வாடகைக்கு உண்டு 02 பேர் கொண்ட சிறிய குடும்பம் ஒன்று வசிக்கக் [...]

By |2023-09-18T10:35:49+05:30September 18, 2023|Comments Off on வீடு வாடகைக்கு உண்டு – கர்பலா

HM Travels – பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான சேவை

HM Travels 👌மிக குறைந்த கட்டணத்தில். 🤲பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான சேவை. 🌟உங்கள் அத்தியாவசிய [...]

By |2023-09-16T16:00:02+05:30September 16, 2023|Comments Off on HM Travels – பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான சேவை

வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் – Kolonnawa Road, Wellampitiya, Colombo

கொழும்பு வெல்லம்பிட்டிய கொலன்னாவ வீதியில் நூராணியா ஜூம்ஆ பள்ளிவாயல் அருகில் அமைந்துள்ள 02 [...]

By |2023-09-16T14:17:13+05:30September 16, 2023|Comments Off on வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் – Kolonnawa Road, Wellampitiya, Colombo

வீடு வாடகைக்கு உண்டு – Hudah Lane Kattankudy

காத்தான்குடி ஹுதா லேனில் 3ம் மாடியில் அமைந்துள்ள வீடு வாடகைக்கு உண்டு "வாடகை [...]

By |2023-09-12T11:47:28+05:30September 12, 2023|Comments Off on வீடு வாடகைக்கு உண்டு – Hudah Lane Kattankudy

அவசரமாக வீடு வாடகைக்கு தேவை – காத்தான்குடி

இரண்டு பேர் வசிக்கக்கூடிய வீடு காத்தான்குடியில் அவசரமாக வாடகைக்கு தேவை.

By |2023-08-24T12:49:17+05:30August 24, 2023|Comments Off on அவசரமாக வீடு வாடகைக்கு தேவை – காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பகுதியில் வாடகைக்கு தேவை

சிறிய குடும்பம் ஒன்று வசிக்கக் கூடிய வகையிலான சிறிய வீடு ஒன்று காத்தான்குடி [...]

By |2023-08-22T18:22:13+05:30August 22, 2023|Comments Off on காத்தான்குடி பகுதியில் வாடகைக்கு தேவை

வீட்டின் மேல்மாடி வாடகைக்கு உண்டு – காத்தான்குடி

வீட்டின் மேல்மாடி வாடகைக்கு உண்டு காத்தான்குடி 01ம் குறிச்சி சிறுவர் பராமரிப்பு நிலைய [...]

By |2023-08-22T17:12:25+05:30August 22, 2023|Comments Off on வீட்டின் மேல்மாடி வாடகைக்கு உண்டு – காத்தான்குடி

வீடு வாடகைக்கு உண்டு – இப்ராஹீம் மன்சில் வீதி காத்தான்குடி

வீடு வாடகைக்கு உண்டு காத்தான்குடி இப்ராஹீம் மன்சில் வீதியில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய [...]

By |2023-08-17T21:26:21+05:30August 17, 2023|Comments Off on வீடு வாடகைக்கு உண்டு – இப்ராஹீம் மன்சில் வீதி காத்தான்குடி