நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட நல்ல கண்டிசனில் உள்ள 2 Stork ஆட்டோ (Three Wheeler) காத்தான்குடியில் விற்பனைக்கு உண்டு

* 2 Stork Model
* New Seat
* New Tyre
* 5 Pot Engines
* New Model Handle
* New Model Dashboard

மேலதிக விபரங்களுக்கு
Call : 0756760303 , 0729482766

ADS ID :

Customer ID :

Customer's All ADS :

View on Facebok :

0

0

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 100,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 0770 741 849”

100,000 + Audience

#01 Social Media Marketing Team

05 years Experience

Friendly Customer Service

Do You Have Something to Sell ? Call Us On 0771225010

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 100,000+ Audience
Share Now :
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
© Copyright 2021 - 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved
Web Developed By Farhan

05 years Experience

100,000 + Audience

#01 Social Media Marketing Team

Friendly Customer Service

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 100,000+ Audience
Share Now :
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
© Copyright 2021 - 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved
Web Developed By Farhan