March 25, 2023

மட்டக்களப்பு மத்திய வீதியில் (Central Road) புதியதோர் உதயம் ZARAA MEN

இந்தியிவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஆடவர்களுக்கு தேவையான அனைத்துவகையான ஆடைகளையும் எம்மிடம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்

ZARAA MEN
Central Road, Batticaloa

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 100,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads  வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 0770 741 849”

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 120,000+ Audience

© Copyright 2021 – 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved

120,000 +
Audience

#01 Social Media
Marketing Team

06 years
Experience

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 120,000+ Audience

© Copyright 2021 – 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved