வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் – Kolonnawa Road, Wellampitiya, Colombo

கொழும்பு வெல்லம்பிட்டிய கொலன்னாவ வீதியில் நூராணியா ஜூம்ஆ பள்ளிவாயல் அருகில் அமைந்துள்ள 02 [...]

By |2023-09-16T14:17:13+05:30September 16, 2023|Comments Off on வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் – Kolonnawa Road, Wellampitiya, Colombo

பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு – Palm Hotel Management Service

பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு Palm Hotel Management Service வழங்கும் Hotel [...]

By |2023-08-21T21:53:40+05:30August 21, 2023|Comments Off on பயிற்சிநெறியுடன் கூடிய தொழில் வாய்ப்பு – Palm Hotel Management Service

புனித உம்றாஹ் யாத்திரை (2023) – Akbar Travels & Tours Wellampitiya

புனித உம்றாஹ் யாத்திரை - 2023 இன்ஷா அல்லாஹ் ... ● பயணம் [...]

By |2023-08-19T12:00:34+05:30August 19, 2023|Comments Off on புனித உம்றாஹ் யாத்திரை (2023) – Akbar Travels & Tours Wellampitiya